Όργανα – Διοίκηση

Ανάδειξη Οργάνων Διοίκησης του Πανεπιστημιακού Κέντρου Έρευνας και Καινοτομίας ΠΑ.Κ.Ε.Κ. του ΕΛΜΕΠΑ

Πραγματοποιήθηκε, από την επιτροπή αξιολόγησης των υποψηφίων, των Διευθυντών των Ινστιτούτων του Πανεπιστημιακού Κέντρου Έρευνας και Καινοτομίας ΠΑ.Κ.Ε.Κ. του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου (ΕΛΜΕΠΑ), το οποίο ιδρύθηκε με το άρθρο 26 του ν. 4610/2019 (ΦΕΚ 70/τ. Α΄/7.5.2019).

Τα μέλη της επιτροπής αξιολόγησης των υποψηφίων για τα όργανα διοίκησης του ΠΑ.Κ.Ε.Κ.-ΕΛΜΕΠΑ ήταν οι εξής διακεκριμένοι Καθηγητές – Ερευνητές:

  1. Καθ. κ. Παυλίδης Μιχαήλ Αντιπρύτανης Έρευνας και Ανάπτυξης, Πανεπιστήμιο Κρήτης.
  2. Καθ. κ. Ουγγρίνης Κωνσταντίνος Αντιπρύτανης Έρευνας και Καινοτομίας, Πολυτεχνείο Κρήτης.
  3. Καθ. κ. Μαυροματάκης Φώτιος Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Θεμάτων, Φοιτητικής Μέριμνας και Δια Βίου Μάθησης, ΕΛΜΕΠΑ.
  4. Δρ. κα Φαρσάρη Μαρία Διευθύντρια Ερευνών, ΙΤΕ.
  5. Αναπληρωτής Καθ. κ. Πετρίδης Κωνσταντίνος Αντιπρύτανης Διεθνών Σχέσεων και Εξωστρέφειας, ΕΛΜΕΠΑ.

Η επιτροπή κατέληξε, μεταξύ των υποψηφίων, στην επιλογή των ακόλουθων Καθηγητών για τα όργανα διοίκησης του ΠΑ.Κ.Ε.Κ.-ΕΛΜΕΠΑ:

  1. Πρόεδρος ΠΑ.Κ.Ε.Κ. ΕΛΜΕΠΑ:

Μαλάμος Αθανάσιος Αντιπρύτανης Έρευνας και Καινοτομίας.

  1. Διευθυντές Ινστιτούτων ΠΑ.Κ.Ε.Κ.-ΕΛΜΕΠΑ

Ινστιτούτο Αναδυόμενων Τεχνολογιών (με έδρα το Ηράκλειο)

Εμμανουήλ Κυμάκης, Καθηγητής, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Σχολή Μηχανικών, Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο.

Ινστιτούτο Φυσικής Πλάσματος και Λέιζερ (με έδρα το Ρέθυμνο)

Μιχαήλ Ταταράκης, Καθηγητής, Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών, Σχολή Μηχανικών, Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο.

Ινστιτούτο Ενέργειας, Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής (με έδρα το Ηράκλειο)

Εμμανουήλ Καραπιδάκης, Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Κοσμήτορας της Σχολής Μηχανικών του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου.

Ινστιτούτο Φυσικής Εσωτερικού της Γης και Γεωκαταστροφών (με έδρα τα Χανιά)

Φίλιππος Βαλλιανάτος, Καθηγητής, Τμήμα Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος, Σχολή Θετικών Επιστημών, Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Ινστιτούτο Οικονομικής Ανάλυσης, Επιχειρηματικότητας και Τουρισμού (με έδρα τον Άγιο Νικόλαο)

Φλώρος Χρήστος, Καθηγητής, Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, Σχολή Επιστημών Διοίκησης και Οικονομίας, Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο.

Ινστιτούτο Αγροδιατροφής και Επιστημών Ζωής

Αικατερίνη Αλεξίου-Χατζάκη, Καθηγήτρια, Τμήμα Ιατρικής, Σχολή Επιστημών Υγείας, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης.

Η Πρυτανεία του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου συγχαίρει θερμά όλους τους εκλεγέντες και τους εύχεται μια επιτυχημένη θητεία στα όργανα διοίκησης του Πανεπιστημιακού Κέντρου Έρευνας και Καινοτομίας ΠΑ.Κ.Ε.Κ., ώστε να συμβάλουν στην ανάδειξή του σ’ ένα σημαντικότατο πόλο ποιοτικής έρευνας στην Ελλάδα και στην Ευρώπη.

Η επιλογή Καθηγητών από άλλα ελληνικά Πανεπιστήμια στη θέση Διευθυντή τριών Ινστιτούτων, τονίζει την εξωστρέφεια και την προοπτική δυναμικής ανάπτυξης του ΠΑ.Κ.Ε.Κ.-ΕΛΜΕΠΑ.

Το ΠΑ.Κ.Ε.Κ.-ΕΛΜΕΠΑ θα προσπαθήσει να κινητοποιήσει και να συνενώσει ερευνητικές δυνάμεις από όλα τα Πανεπιστήμια της Κρήτης, της Ελλάδας και της Ευρώπης, πάνω στα γνωστικά αντικείμενα που θεραπεύουν τα Ινστιτούτα του, στοχεύοντας στην ανάπτυξη της έρευνας και τη διάχυση των ερευνητικών αποτελεσμάτων προς όφελος της κοινωνίας, ενώ θα συνεργαστεί στενά με τα καταξιωμένα ερευνητικά κέντρα της Κρήτης.

Τέλος, η Πρυτανεία του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου ευχαριστεί ιδιαιτέρως όλα τα διακεκριμένα μέλη της αξιολογικής επιτροπής, για την καθοριστική συμβολή τους στην ανάδειξη των οργάνων διοίκησης του ΠΑ.Κ.Ε.Κ.-ΕΛΜΕΠΑ.