Διοικητικό Προσωπικό

Ονοματεπώνυμο Θέση E-mail Τηλέφωνο
Όλγα Καρτέρη Ειδικό Τεχνικό Εργαστηριακό Προσωπικό (Ε.Τ.Ε.Π.) o.karteri@hmu.gr 28410-91106
Ιωάννα Μακράκη

Διεύθυνση Μονάδας Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης (Μ.Ο.Δ.Υ.) / Τμήμα Προγραμματισμού, Ανάπτυξης και Διαχείρισης Έργων

jmakraki@hmu.gr 2810-3799118