Ερευνητικά Επιτεύγματα

Σημαντική εξωστρέφεια παρουσιάζει το Τμήμα μέσα από συνεργασίες με Πανεπιστήμια και το ΙΤΕ και Παραγωγή υψηλού επιπέδου ερευνητικού έργου με διεθνείς διακρίσεις.

1. Βραβείο 2019 Emerald Literati Awards, που αφορά σε επιστημονική εργασία που δημοσιεύτηκε στο περιοδικό:
EuroMed Journal of Business (ABS 1*)
με τίτλο εργασίας: Konstantinos Vassakis, Georgia Sakka, and Christos Lemonakis, “Demystification of the glass ceiling phenomenon: Gender stereotyping and successful managers’ personality traits in Greece”, link βράβευσης

2. Επιλογή ανάμεσα στις 3 καλύτερες επιστημονικές εργασίες 2018, στο περιοδικό:
Risk Governance and Control: Financial Markets & Institutions
με τίτλο εργασίας: “Audit fees and pricing strategy: Do restatements of internal control reports and earnings matter?”, link βράβευσης

3. Πρώτο βραβείο στο διαγωνισμό «Unsupervised Image Segmentation Contest» του παγκόσμιου συνέδριου πληροφορικής “International Conference on Pattern Recognition” για την εργασία «C. Panagiotakis, I. Grinias and G.Tziritas, Texture Segmentation Based on Voting of Blocks, Bayesian Flooding and Region Merging», 2014.

4. Premium Award for Best Paper C. X. Mavromoustakis, G. Mastorakis, A. Bourdena, E. Pallis, “Energy Efficient Resource Sharing using a Traffic-oriented Routing Scheme for
Cognitive Radio Networks”, IET Networks Journal, vol. 3, no.1, March,
2014, pp. 54-63, (2015 Premium Award for Best Paper in IET Networks
Journal).

5. Ερευνητικό βραβείο καλύτερης δημοσίευσης της Επιτροπής Ερευνών του ΕΛΚΕ ΤΕΙ Κρήτης, που αφορά σε επιστημονική εργασία που δημοσιεύτηκε στο περιοδικό:
Annals of Operational Research (ABS 3*),
με τίτλο εργασίας: Christos Lemonakis,  Nikolaos Sariannidis, Alexandros Garefalakis, and Anastasia Adamou, “Visualizing operational effects of ERP systems through graphical representations: current trends and perspectives”.

6. Best paper award for paper: C. X. Mavromoustakis, G. Mastorakis, A. Bourdena, E. Pallis, G. Kormentzas, J. J. P. C. Rodrigues, “Context-oriented Opportunistic Cloud
Offload Processing for Energy Conservation in Wireless Devices”, in IEEE
Globecom 2014-Cloud Computing Systems, Networks, and Applications –
Globecom 2014 Workshop – The Second International Workshop on Cloud
Computing Systems, Networks, and Applications (CCSNA), GC14, Austin, TX,
USA.

7. Best paper invited for journal publication C. X. Mavromoustakis, G. Mastorakis, S. Papadakis, A. Andreou, A. Bourdena, D. Stratakis, “Energy Consumption Optimization through Pre-scheduled Opportunistic Offloading in Wireless Devices”, The Sixth
International Conference on Emerging Network Intelligence, EMERGING
2014, August 24 – 28, 2014 – Rome, Italy, pp. 22-28.

8. Best paper invited for journal publication C. X. Mavromoustakis, C. D. Dimitriou, G. Mastorakis, “Using Real-Time  Backward Traffic Difference Estimation for Energy Conservation in Wireless Devices”, in Proc. 4th International Conference on Advances in
P2P Systems (AP2PS 2012), International Academy, Research, and Industry
Association (IARIA), Barcelona, Spain, 23-28 September 2012, pp. 18-23.

9. Best Paper Award σε παγκόσμιο συνέδριο πληροφορικής για την εργασία «H. Papadakis, C. Panagiotakis and P. Fragopoulou, Local Community Finding using Synthetic Coordinates, International Conference on Future Information Technology (FutureTech 2011), 2011».

10.  Απονομή Βραβείου «Best Application Paper» στο IEEE International Conference on Data Mining  (ICDM09), Miami, FL,USA, 6-9 December 2009 για το άρθρο “Nikos Pelekis , Ioannis Kopanakis, Evangelos Kotsifakos, Elias Frentzos, Yannis Theodoridis, Clustering Trajectories of Moving Objects in an Uncertain World”.

11. Sponsor Award for the work more suitable for commercialization on International Conference on Articulated Motion and Deformable Objects, 2006, Mallorca, Spain. για την εργασία «C. Panagiotakis, E. Ramasso, G. Tziritas, D. Pellerin and M. Rombaut, Shape-Motion Based Athlete Tracking for Multilevel Action Recognition, Intern. Conf. on Articulated Motion and Deformable Objects, 2006»: