Δημοσιεύσεις

1. Συνολικές Δημοσιεύσεις μελών ΔΕΠ Τμήματος σύμφωνα με το google scholar

2. Πρόσφατες Δημοσιεύσεις σύμφωνα με το ResearchGate του Τμήματος 

3. Επιστημονικές Δημοσιεύσεις στα 100 πιο δημοφιλή περιοδικά σύμφωνα με το google scholar (updated 10/2019)

10. IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition  (h5-index 240)

Papoutsakis, K., Panagiotakis, C., & Argyros, A. A. (2017). Temporal action co-segmentation in 3d motion capture data and videos. In Proceedings of the IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (pp. 6827-6836).

35. Scientific Reports  (h5-index 158)

Alves, T. M., Kokinou, E., Zodiatis, G., Radhakrishnan, H., Panagiotakis, C., & Lardner, R. (2016). Multidisciplinary oil spill modeling to protect coastal communities and the environment of the Eastern Mediterranean Sea. Scientific reports, 6, 36882.

66. Journal of Cleaner Production (h5-index 132)

Papadakis, S., & Markaki, M. (2019). An in depth economic restructuring framework by using particle swarm optimization. Journal of cleaner production, 215, 329-342.

77. IEEE Communication magazine (h5-index 126)

J. M. Batalla, P. Krawiec, C. X. Mavromoustakis, G. Mastorakis, N. Chilamkurti, D. Négru, J. Bruneau-Queyreix, E. Borcoci, “Efficient media streaming with collaborative terminals for smart city environment”, IEEE Communication magazine, vol. 55., no. 1, January 2017.

E. Markakis, K. Karras, N. Zotos, A. Sideris, T. Moysiadis, A. Corsaro, C. Skianis, G. Mastorakis, C. X. Mavromoustakis, E. Pallis, “EXEGESIS: Extreme edge resources harvesting for a virtualised Fog environment”, IEEE Communication magazine, vol. 55, no. 7, July 2017.

E. Markakis, I. Politis, A. Lykourgiotis, Y. Rebahi, G. Mastorakis, C. X. Mavromoustakis, E. Pallis, “Efficient Next Generation Emergency Communications over Multi-Access Edge Computing”, IEEE Communications Magazine, vol. 55, no. 11,  November 2017.

C. X. Mavromoustakis, J. M. Batalla, G. Mastorakis, E. Markakis, E. Pallis, “Socially Oriented Edge Computing for Energy Awareness in IoT Architectures”, IEEE Communications Magazine, vol. 56, no. 7, July 2018.

E. Markakis, Y. Nikoloudakis, G. Mastorakis, C. X. Mavromoustakis, E. Pallis, A. Sideris, N. Zotos, J. Antic, A. Cernivec, D. Fejzic, J. Kulovic, A. Jara, A. Drosou, K. Giannoutakis, D. Tzovaras, “Acceleration at the Edge for supporting SMEs Security: The FORTIKA Paradigm”, IEEE Communications Magazine, vol. 57, no.2, February 2019.

81. IEEE Transactions on Industrial Electronics (h5-index 126)

M. Mukherjee , S. Kumar, C. X. Mavromoustakis, G. Mastorakis, R. Matam, V. Kumar and Q. Zhang, “Latency-driven Parallel Task Data Offloading in Fog Computing Networks for Industrial Applications,” in IEEE Transactions on Industrial Informatics.
doi: 10.1109/TII.2019.2957129